Over Kapit-Bisig

ACHTERGROND

Kapit-Bisig  is een Filipijnse uitdrukking die arm-in-arm betekent. Stichting Kapit-Bisig is opgericht in april 1995 en werd officieel een stichting in december 1996. De kerngroep was al in 1993 actief met het organiseren van activiteiten voor Filipijnse vrouwen. De oorspronkelijke kerngroep die aanvankelijk uit zes personen bestond werd een werkgroep. De werkgroep bestaat uit tien leden verdeeld over verschillende commissies.

WAT DOET DE STICHTING KAPIT-BISIG?

Het doel van de stichting is om Filipina’s te ondersteunen in Regio Eindhoven door:

HOE WERKT KAPIT-BISIG?

Kapit-Bisig organiseert ontmoeting, informatie, en thema  bijeenkomsten. Deze activiteiten zijn nuttig voor Filipijnse vrouwen. Vooral de nieuwkomers hebben er baat bij om landgenoten te ontmoeten en om ervaringen en gedachten uit te wisselen in een  vertrouwde sfeer. Partners, familie, vrienden en kennissen  krijgen ook gelegenheid om kennis te maken met de Filipijnse cultuur.

Informatie en thema bijeenkomsten zijn erop gericht voor een snellere integratie van deze vrouwen in de Nederlandse samenleving en geven richting met betrekking tot de mogelijkheden om aan het arbeidsproces deel te nemen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt over een bepaald thema voorlichting gegeven of een workshop gehouden. Enkele thema bijeenkomesten die Kapit-Bisig heeft georganiseerd zijn: